به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،در بخشی از نامه آمده است: تلاش مستمر جنابعالی در جذب و هدایت خیرین مدرسه ساز و تعامل صمیمانه با مجمع خیرین مدرسه ساز استان در خور تقدیر و تحسین است.

 
       
 
 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی