به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت30  درصدی این خیرین نیک اندیش و اداره کل نوسازی مدارس استان وبا 600 مترمربع زیربنا-500 مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 1000مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است که این پروژه مجموعا 6 میلیارد و 500میلیون ریال هزینه در برخواهد داشت  که با مشارکت این افراد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس استان تامین خواهد شد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی