به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100  درصدی این فرد نیکوکار وبا 220مترمربع زیربنا-180مترطول دیوارکشی-1500مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 2000مترمربع احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه حدود دومیلیارد و 800 میلیون ریال هزینه در برداشته باشد. که با نظارت اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا خواهد شد.
 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی