به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،این خوابگاه با مشارکت زنده یاد اشرف کلباسی(غفوری) و اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، با 1300مترمربع زیربنا ، در سه طبقه افتتاح شد.

شایان ذکر است این پروژه هزینه ای بالغ  بر یک میلیارد و یکصد میلیون تومان  در برداشته است.

گفتنی است طی روزهای اول تا سوم آذرماه تعداد 9پروژه که با مشارکت خیرین و جامعه یاوری در استان خراسان رضوی احداث شده است به بهره برداری خواهد رسید.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی