به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، باحضور جمعی از مسئولین و مردم و تعدادی از خیرین جامعه یاوری بهره برداری از دوپروژه در کوهسرخ آغاز شد.
خیرین مدرسه ساز در ابتدای ورود خود به منطقه کوهسرخ در اردوگاه دانش آموزی امام رضا(ع) حضور یافته و سالن چند منظوره این اردوگاه را افتتاح کردند.
این طرح  با مشارکت خیر مدرسه ساز حیدری منفرد و اداره کل نوسازی مدرس استان اجرا شده است.
در حاشیه این مراسم ریاست اداره آموزش و پرورش کوهسرخ ضمن خیر مقدم به این گروه خیر، حمایت های این گروه را سبب اتفاق های بسیار خوب در آموزش و پرورش کوهسرخ دانست .
وی گفت: قطعا یکی از ماموریت های اصلی آموزش و پرورش تقویت ابعاد تربیتی دانش آموزان است و این سالن چند منظوره می تواند نقش بزرگی در کیفیت بخشی به برنامه های تربیتی و اردویی داشته باشد.
اعمی افزود: پروژه های دیگری نیز درحال تکمیل شدن است و امیدواریم با مذاکرات و تفاهم نامه هایی توسط نوسازی مدارس با خیرین منعقد شده این پروژه ها نیز به زودی تکمیل و آماده بهره برداری شوند.
این گروه خیر ساز در ادامه سفر خود به کوهسرخ راهی روستای کوشه شده و از پروژه در حال تکمیل نمازخانه آموزشگاه برزو نیک نژاد بازدید کردند.
این پروژه نیز بصورت مشارکتی و با حمایت خیرین محلی این روستا در حال تکمیل است.
روستای مکی و بازدید از نمازخانه آموزشگاه هما مکی سومین مقصد این گروه بود.
در این بازدید نمازخانه این آموزشگاه که با مشارکت خیرمدرسه ساز سید محسن جوزی احداث شده افتتاح شد.
گفتنی است همزمان با هفته بسیج و در آغازین روزهای آذرماه مجموعا تعداد9 پروژه احداثی با مشارکت خیرین جامعه یاوری در سطح استان خراسان رضوی  به بهره برداری رسید.

 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی