به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  مهندس حسین پور در این دیدار از حمایت ها و اقدامات خداپسندانه خیرین مدرسه ساز تجلیل و تقدیر نمود.
وی بابیان اینکه خیرین مدرسه ساز،از جایگاه ویژه ای درجامعه برخوردارند.افزود:خیرین مدرسه ساز انسان هایی هستند که عاشقانه برای توسعه زیر ساخت های آموزشی تلاش می کنند.
وی با اشاره به اهمیت کار خیر مدرسه سازی گفت: تلاشهای خوبی توسط خیرین مدرسه ساز صورت گرفته و لازم است که متولیان مدارس نیز در حفظ و استفاده بهینه فضاهای آموزشی و نگهداری مطلوب آنها که سرمایه ملی محسوب می شوند تلاش لازم را داشته باشند.
در این جلسه بانوان خیر نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام گرفته در شورای بانوان خیر، خواستارتداوم نشستهای مشورتی بمنظور اثر بخشی بیشتر کارها ی خیر مدرسه سازی بویژه در حوزه بانوان خیر شدند. 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی