به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100 درصدی آقای حبیب الله خضرایی خیرمدرسه ساز  و با نظارت اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا شده است. این فضای آموزشی با زیربنای  364 مترمربع ، درزمینی به مساحت 2500مترمربع احداث شده است.

 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی