به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت100 درصدی این فرد نیکوکار و نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان وبا 202مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت 1000مترمربع احداث خواهد شد.
تبادکان یکی از مناطق بزرگ آموزش و پرورش کشور با بیش از 105 هزار دانش آموز است.
پیش بینی می شود این پروژه که حدود دومیلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که در مدت یکسال اجرا و به بهره برداری برسد.

 


 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی