به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار وبا نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان وبا 1300 مترمربع زیربنا، در ناحیه 7 مشهد  احداث خواهد شد.
مهندس حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این مراسم بااشاره به اقدامات ارزنده زنده یاد جلیل مرشدیان در راستای مدرسه سازی گفت: این خیر مدرسه ساز فقید به همراه همسر گرامیشان سرکارخانم سلماسی تاکنون  در ساخت 3باب فضای آموزشی در شهر مشهد مشارکت داشته اند و این پروژه چهارم این خانواده نیک اندیش است که به همت همسرایشان انشاا... احداث و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
گفتنی این پروژه مجموعا 15 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که 7میلیارد ریال توسط این فرد نیکوکار و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین خواهد شد.

 


 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی