به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس هاشمی نسب معاون فنی ونظارت  سازمان نوسازی مدارس کشوردر مراسم افتتاح این پروژه گفت: سرانه فضاهای آموزشی در کشور 5/17 ودر خراسان رضوی4/2می باشد ودر خصوص سرانه فضاهای آموزشی در نیشابور نیزگفت این عدد قبلا در این شهرستان 3/2 بوده که به همت مهندس وکیلی ودیگر خیرین مدرسه ساز به 4رسیده است.
مهندس هاشمی نسب ادامه داد: استان خراسان رضوی اولین مجمع خیرین مدرسه ساز را در کشور راه اندازی کرده است واقدامات خیرین این استان همواره در رتبه های بالای کشور قرار داشته است . وی افزود:در مهرماه 96تعدادحدود 5400کلاس در سطح کشور به بهره برداری رسیده که 50 درصد آن با مشارکت خیرین بوده وخراسان رضوی با بیش از 500کلاس درس مقام اول کشور در این زمینه را کسب نموده است.

مهندس وکیلی نیز در این مراسم گفت: سختگیری ها و حساسیتهای سازمان نوسازی مدارس موجب ساخت مدارس مقاوم در برابر زلزله شده است. وی افزود: امیدوارم روزی فرابرسد که در نیشابور مدرسه فرسوده نباشد و من این آمادگی را دارم و عزم خود را جزم نموده ام تا به کمک دولت این مدارس بازسازی و در اختیار دانش آموزان عزیز قرار گیرند.

شایان ذکر است با افتتاح این 12واحد آموزشی که با مشارکت این فرد نیکوکار و اداره کل نوسازی مدارس استان با28کلاس وزیربنای 2418مترمربع  احداث شده ، جمع پروژه های احداثی این نیک اندیش به 66 مدرسه رسیده است.
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی