به گزارش روابط عمومی  اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، این فضای آموزشی با زیربنای 450مترمربع در زمینی به مساحت 2500مترمربع با مشارکت نیک اندیش گرانقدر مهدی ذبیحی به نمایندگی ورثه مرحوم حاج محمد حسن ذبیحی و حوا قاسمی احداث خواهد شد.
این پروژه مجموعا 6 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که 3میلیارد ریال توسط این خیرمدرسه ساز و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین و پرداخت خواهدشد.
پیش بینی می شود این فضای آموزشی ظرف دوسال به بهره برداری برسد. 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی