به گزارش  روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در این دیدار که مهندس حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس و معاونین و رافتی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز  استان حضور داشتند، رئیس مجمع خیرین طی سخنانی گزارشی از نحوه شکل گیری مجمع خیرین و فعالیتهای خیرین مدرسه ساز در استان ارائه نمود.
در ادامه این دیدار مهندس حسین پور طی سخنانی گفت: سرانه فضاهای آموزشی در کشور 2/5 مترمربع و در استان 2/4 می باشدکه با توجه به آمار دانش آموزای حدود یک میلیون مترمربع نیاز به فضای آموزشی جدید می باشد تا به متوسط کشور برسیم.
وی افزود :شهرمشهد بیشترین کمبود را دارد که با توجه به آمار بالای دانش آموزان نیاز به حدود 700هزار مترمربع فضای آموزشی در این شهر می باشد تا به سرانه متوسطه کشور برسد.
حسین پور بااشاره به تعداد بیش از 500 کلاس تحویلی در سطح استان در ششماهه اول سال 96 گفت: اداره کل نوسازی مدارس استان در این خصوص مقام اول کشور را کسب کرده است.
در ادامه این جلسه مهندس تقی زاده خامسی شهردار مشهد نیز طی سخنانی ضمن تشکر از حضور اعضای ستاد برگزاریجشنواره خیرین مدرسه ساز گفت: شهرداری مشهد آمادگی دارد تا در برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز استان همکاری لازم را داشته باشد و در این خصوص سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد با در اختیار قرار دادن فضای تبلیغاتی در زمان جشنواره انشاا... در اطلاع رسانی کار خیر مدرسه سازی مشارکت خواهد داشت.
شایان ذکر است بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی در خردادماه سال 97 در استان برگزار خواهد شد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی