به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، مهندس حسین پور مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان در این بازدید از پروژه های و مدارس زینبیه منطقه سیدی – میراب طرق – رضویه محمدآباد – دبیرستان حضرت خدیجه(س) خیابان بهار – سالن ورزشی  نیمه تمام منطقه سیدی – و چند زمین آموزشی این ناحیه بازدید و در این بازدیدها روحانی نیا مدیرآموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد توضیحات لازم را ارائه نمودند.
مهندس حسین پور پس از این بازدیدها دستوراتی را جهت تسریع در عملیات اجرائی پروژه های نیمه تمام و رفع مشکل تاسیسات گرمایشی پروژه هاو مدارس این ناحیه صادر و به کارشناسان ذیربط این اداره کل ابلاغ کرد.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی