به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  دکتر مهرا... رخشانی مهر معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و ریاست سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور در گردهمایی مدیران ادارات آموزش و پرورش قطب شهید فرومندی خراسان رضوی شامل سبزوار- جوین- ششتمد – خوشاب – داورزن و جغتای شرکت نمودند.


                                   

دکتر مهراله رخشانی مهر معاون وزیر و ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور در این  گردهمایی طی سخنانی با اشاره به اقدامات طرح تخریب و بازسازی فضاهای آموزشی و پرورشی گفت: از سال 85 طی یک دوره ی ده ساله مدارس فرسوده کشور از دوسوم به یک سوم کاهش پیدا کرده که این از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.
وی افزود: هم اکنون باتوجه به محدودیتی که در اعتبارات داریم، نیاز به حفظ و نگهداری مدارس بیش از پیش احساس می شود.
دکتر رخشانی مهر با تاکید برلزوم تکریم خیرین مدرسه ساز گفت: اولویت وزارت آموزش وپرورش در شرایط کنونی انسجام در امور مربوط به خیرین مدرسه ساز و توجه ویژه به این امراست.
معاون عمرانی وزیر ادامه داد: آدمهای بزرگ در فضاهای بزرگ پرورش می یابندلذا باید فضاهای بزرگ و با نشاط برای دانش آموزان بنا کنیم.
گفتنی است در این گردهمایی مهندس هاشمی نسب معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور، مقصودی نماینده مردم شریف شهرهای یادشده ومهندس حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی هم حضور داشتند که در بخشهایی از این نشست گزارشاتی را ارائه نمودند.

 
                           
 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی