به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت صد درصدی این فرد نیکوکار ونظارت اداره کل نوسازی مدارس استان وبا 170مترمربع زیربنا-1000مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 1200مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است این پروژه مجموعا 2میلیارد و پانصد میلیون ریال هزینه در بردارد که توسط این فرد نیکوکار تامین و پرداخت خواهدشد.

 
 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی