به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس جاسم حسین پور مدیر کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این نشست طی سخنانی، پیمانکاران را مدرسه سازانی توصیف کرد که قدم در راه خیر نهاده اند و اجر این کار نیز نصیب آنان خواهد شد.
وی افزود: علی رغم همه محدودیت های مالی که در حال حاضر وجود دارد، خوشبختانه کیفیت اجرای پروژه ها کاهش پیدا نکرده که این امر نشانگر تعهد، همت و غیرت پیمانکاران پرتلاش مدرسه ساز استان است.
در این نشست همچنین با توجه به تغییر رویکرد پرداخت های مالی از نقدی به اوراق اسناد خزانه اسلامی، توسط مدیر کل، معاونین و کارشناسان توضیحاتی در این خصوص به صورت مشروح ارائه گردید.
گفتنی است در پایان این گردهمایی یک روزه به سوالات و ابهامات پیمانکاران مدرسه ساز پاسخ لازم ارائه شد.

 
                                    
 

 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی