به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس حسین پور در این مراسم گفت: در آستانه دهه مبارک فجر بسیارخوشحالیم که آغاز ساخت یکباب فضای آموزشی به همت خیربزرگوار حاج آقای طاهری را شاهدیم.
وی افزود : در حال حاضر دولت بدون یاری و کمک خیرین قادر به تامین فضاهای آموزشی نمی باشد و مابیش از پیش نیازمند مشارکت این عزیزان نیک اندیش هستیم.
در ادامه این مراسم رافتی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان هم گفت: امروز عضو دیگری به خانواده بزرگ سه هزار نفری خیرین مدرسه ساز استان پیوست. وی افزود: این نیک اندیش گرانقدر با این عمل خود برای سالیان سال این باقیات صالحات را از خود برجای گذاشت.
دکتر خدابنده  معاون اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در این مراسم گفت: مدرسه سازی اقدام پسندیده ای است که دارای پاداش عظیمی می باشد. وی افزود: انجام اقدام خیر خواهانه زمانی ارزش بیشتری خواهد داشت که فرد با علاقه خود در زمان حیات خویش مبادرت به این امر بورزد.
در ادامه این مراسم حاج آقای طاهری نیک اندیش این پروژه نیز گفت: باامام رضا(ع) و خدای خود عهد بستم که این کارخیر راانجام دهم چراکه معتقدم این مدرسه است که می ماند و انسانهای زیادی ازآن بهره مند خواهند شد.
گفتنی است این فضای آموزشی با 1000مترمربع زیربنا در سه طبقه اجرا خواهد شد که 50 درصد از هزینه یک میلیارد تومانی آن توسط این فردنیکوکار و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت خواهد شد.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی