به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، نیک اندیش گرانقدر مهدی مروج که پیش از این تفاهمنامه احداث دو سالن ورزشی استاندارد و مجهز برای استفاده دانش آموزان در محدوده ادارات آموزش و پرورش ناحیه 4 و 7 مشهد را منعقد نموده بود با امضای سومین تفاهمنامه به ارزش 15 میلیارد ریال برای ساخت یکباب سالن ورزشی 1575 متری در حاشیه شهر مشهد و در منطقه آموزش و پرورش تبادکان، جمع تعهدات خودرا به 45 میلیارد ریال رساند.
گفتنی است این فرد نیکوکار با هدف توسعه و ترویج ورزش دانش آموزی آمادگی خود را برای احداث چندین سالن ورزشی در استان اعلام نموده است.
 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی