به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با حضور  رأفتی  رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی و جمعی از مسئولین استانی، دبستان دخترانه شش کلاسه خیر ساز صالحی در شهرستان چناران افتتاح شد.
سیداصغر صالحی خیرمدرسه ساز در این مراسم، گفت:  کارخیر فقط عبادت نیست و ما با ساختن مدارس به فرزندان خود کمک می کنیم تا در فضایی امن وراحت درس بخوانند.
رأفتی رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی نیز در این مراسم ضمن تشکر از تلاش اداره کل نوسازی مدارس و آموزش وپرورش در احداث این مدرسه، گفت : بسیار خرسندیم که توانستیم خدمت کوچکی برای دانش آموزان این منطقه محروم انجام دهیم .
شایان ذکر است این آموزشگاه با 70 درصد مشارکت خیر بانی این پروژه و30 درصد مشارکت اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ساخته شده است.


 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی