به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با حضور  رأفتی  رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی و جمعی از مسئولین استانی، دبستان خیر ساز  شهدای روستای آبگاهی در شهرستان چناران افتتاح شد.
ناصرمدیرشانه چی ، فرزند خانم میرشجاعیان دراین مراسم گفت : مادر من ثروتی زیادی نداشت و با اندک مالی که داشت تصمیم گرفت در منطقه ای محروم پولش را برای ساخت یک مدرسه، صرف کند.
شایان ذکر است این آموزشگاه دو کلاسه به زیربنای 100 مترمربع توسط نیک اندیشان محترم سیده صدیقه میر شجاعیان و فرزندشان ناصر مدیرشانه چی، تجدید بنا شده است که تمام هزینه آن بالغ بر یک میلیارد  توسط خیرین تامین شده است.

 
                          
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی