به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، ، در مراسم کلنگ زنی اولین مرکز آموزشی دخترانه گروه دانش آموزان جسمی -حرکتی در مقطع متوسطه در استان خراسان رضوی که با حضور خیرین مدرسه ساز برگزار شد, رییس داره آموزش و پرورش استثنایی بیان کرد:مدرسه انسان ها را توانمند میکند و ناتوانی ها را به توانایی تبدیل می کند وی افزود  مدرسه برای کودکان با نیازهای ویژه جایی است که زندگی را تجربه کنند و نقطه شروع برخورداری از همه نعمت هاست, تا با حمایت های عاطفی و اقتصادی و آموزشی و...بتوانند به عضوی کارآمد, مستقل و عزت مند تبدیل شده و قادر به تامین معاش خود باشند و این امر با همت خیرین محترم مدرسه ساز محقق می شود.
مهین توکلی افزود :اولین مرکز آموزشی دخترانه دانش آموزان با نیازهای ویژه در گروه جسمی -حرکتی در مقطع متوسطه در۲۰۰۰متر مربع زمین احداث می‌شود که در فاز اول آن بخش های آموزشی و اداری در ۶۰۰مترمربع ساخته خواهد شد, و بر اساس تفاهم نامه هزینه آن مبلغ ۶۰۰میلیون تومان برآورد شده است که ۷۰درصد آن را جناب آقای مهندس مادرشاهی تقبل کرده‌اند والباقی از محل اعتبارات دولتی تامین خواهد شد.
در ادامه مهندس مادرشاهی خیرمدرسه ساز در سخنانی ضمن تقدیر از خانم توکلی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی و آقای رافتی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز و سایر خیرین  اظهار داشت  دانش آموزان جسمی حرکتی دو بال دارند که یک بال آنها مربی است و بال دیگر امکانات آموزشی است. وی افزود: باید تلاش کنیم تا به عنوان جامعه همراه با این گروه در جهت رفع نیاز و توانمندی ایشان گامی برداریم.
وی تصریح کرد این مرکز با توجه به استانداردهای جهانی احداث خواهد شد و به عنوان یک نمونه فضای اسنتاندارد جهت استفاده این دانش آموزان به بهره برداری می رسد و سعی در این داریم چه در بحث آموزش و چه در بحث فضای فیزیکی به جامعه جهانی نزدیک شویم.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی