به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مهندس حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این جلسه گفت: بیستمین جشنواره­ی خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی با رویکرد گرامیداشت بیستمین سالگرد تاسیس مجامع خیرین مدرسه ساز و رویش نیک اندیشان جوان روز 31 خرداد 97 در مشهد برگزار می گردد.
شایان ذکر است در شهرستانهای استان نیز جشنواره ها از هم اکنون تا پایان خرداد برگزار خواهد شد.
 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی