به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، این نمازخانه با زیربنای 96 مترمربع  حدودا یک میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که 50 درصد هزینه توسط این فرد نیکوکار و مابقی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت خواهدشد.
 

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی