به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با امضاء تفاهم نامه ساخت مدرسه شبانه روزی توسط خیر نیک اندیش، عملیات ساخت یک باب آموشگاه شبانه روزی دیگر در شهرستان رشتخوار به زودی آغاز خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان رشتخوار گفت؛ عملیات ساخت یک باب دبیرستان شبانه روزی در شهرستان رشتخوار به زودی آغاز خواهد شد.
محمد قاسم پور افزود؛ این مدرسه شبانه روزی به همت خیر نیک اندیش حاج حسین حسامی و مشارکت اداره کل نوسازی مدارس با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان برآورد شده که هفتصد میلیون تومان آن توسط خیر تامین و پرداخت خواهد شد .
شایان ذکر است این واحد آموزشی با 6کلاس درس و یک خوابگاه 900 مترمربع زیربنا احداث خواهدشد.
 

 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی