به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، این واحد آموزشی چهارکلاسه با مشارکت100  درصدی این فرد نیکوکار وبا نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان احداث  خواهد شد.
 این پروژه با 300مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت 1200مترمربع احداث خواهد شد.
گفتنی است این دبیرستان پس از احداث به نام زنده یاد غلامرضا تمیزی نامگذاری خواهدشد.
 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی