به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این فضای آموزشی با یازده میلیارد ریال هزینه بصورت صددرصدی با کمک خیر نیک اندیش مدرسه ساز آقای حاج حسن حیدرعلی بنا خواهد شد.
این پروژه با زیربنایی حدود 850 مترمربع در تبادکان که یکی از مناطق محروم حاشیه شهرمشهد می باشد احداث خواهد شد. گفتنی است منطقه تبادکان با بیش از 120هزار دانش آموز بزرگترین منطقه آموزشی کشور می باشد.

 
 
 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی