به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، علی ابری اول مدیر آموزش و پرورش منطقه تبادکان در مراسم افتتاح این آموزشگاه گفت: کسانی که کارهای
  خیری مانند مدرسه درست کردن در جامعه انجام می‌دهند الگویی می‌شوند برای دانش‌آموزانی که این کار را انجام می‌دهند تا آن‌ها هم در آینده به سوی چنین کارهای خیری بروند.
ابری با اشاره به ارتقای فرهنگ و فرهنگ سازی کارهای خیر افزود: برای پیشرفت جامعه نیاز به ارتقای فرهنگ است و برای ارتقای فرهنگ هم از کارهای خیر و اعمال نیکی چون مدرسه احداث کردن آغاز می‌شود.
مدیر آموزش و پرورش منطقه تبادکان تلاش خیرین مدرسه سازو مسئولان خدمتگزار را یک کار خیر ابدی دانست و بیان داشت، چشم امید ما به دستان نیک اندیشانی است که با اقدام خوب خود بذر امید در دل آینده سازان این مرزو بوم می کارند و نام خود را در دفتر خاطره ها زنده نگاه می دارند.
شایان ذکر است این فضای آموزشی در 5 کلاس و با زیر بنای 250 مترمربع توسط خیر گرانقدر مجتبی سالاری در روستای گوندوک منطقه تبادکان مشهد احداث و به بهره برداری رسیده است.
 

 
 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی