به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت40 درصدی این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 200مترمربع زیربنا احداث خواهد شد.
شایان ذکر است هزینه احداث این واحد آموزشی بالغ  بر دومیلیارد ریال برآورد شده است.

گفتنی است منطقه تبادکان با بیش از 120هزار دانش آموز بزرگترین منطقه آموزشی کشور می باشد.

 
 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی