به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت این فرد نیکوکار واداره کل نوسازی مدارس استان وبا 250مترمربع زیربنا، درزمینی به مساحت 1100مترمربع احداث خواهد شد.
شایان ذکر است اجرای فنداسیون و اسکلت سازه برعهده اداره کل نوسازی مدارس استان و مابقی برعهده این فرد نیکوکار خواهد بود.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی