به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، که باحضور مهندس حسین پور مدیر کل نوسازی مدارس استان و روسای نواحی دو ، پنج و شش آموزش و پرورش و خیرنیک اندیش مهندس مهدی مروج تربتی تفاهمنامه ساخت سه سالن ورزشی هر کدام با حدود 1600مترمربع زیربنا و 18 میلیارد ریال هزینه منعقد شد.
این پروژه ها در نواحی دو – پنج و شش مشهد احداث خواهد شد و کل هزینه اجرای این سه سالن ورزشی دانش آموزی که بالغ بر 54 میلیارد ریال می باشد توسط این فرد نیک اندیش پرداخت خواهد شد.
گفتنی  است پیش از این نیز این نیکوکار احداث چهار سالن ورزشی دانش آموزی در ناحیه  7و4 مشهد– منطقه تبادکان و تربت حیدریه را آغاز نموده است. 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی