به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی ، در جلسه ستاد اجرایی بیستمین جشنواره خیرین مدرسه استان پوستر جشنواره رونمایی و قرار شد ازطرح مذکور در بیلبوردهای تبلیغاتی – بنرهای آویزسطح شهر-طرح سن مراسم و... استفاده شود.
شایان ذکراست بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی پنج شنبه 31خرداد ماه سالجاری در مشهد مقدس برگزار خواهدشد.

 


 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی