به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، قرار است با ایجاد بیش از 50 غرفه مجموعا بازیربنای حدود هزارمترمربع ، اداره کل نوسازی مدارس – ادارات آموزش و پرورش سطح استان و مجامع خیرین مدرسه ساز اقدامات خیرین ودولت در مدرسه سازی و نیازها ی مناطق مختلف آموزشی سطح استان را در قالب عکس، پوستر وفیلم در معرض دید مردم قراردهند.گفتنی است بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی پنج شنبه 31 خرداد 97 در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی