به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این سفر دوروزه ، استخر سرپوشیده دانش آموزی شهید سماعی فیض آباد مه ولات افتتاح وچندین پروژه در شهرستانهای مه ولات- زاوه - تربت حیدریه - بجستان وگناباد مورد بازدید قرار خواهد گرفت.
در این سفر دکتر قزاق مشاور ریاست سازمان وشجاعی معاون روابط عمومی ، ریاست سازمان را همراهی می کنند.
در این سفر همچنین نشستهایی با نمایندگان مجلس ومدیران آموزش وپرورش وفرهنگیان برگزار خواهد شد.


روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی