به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی دکتر رخشانی مهر در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان بجستان که با حضور نماینده مردم بجستان وگناباد در مجلس شورای اسلامی -فرماندار -مدیرکل نوسازی مدارس استان ودیگر مسوولین شهرستان برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه راه توسعه در هر کشوری توجه ویژه به آموزش وپرورش است گفت: بحمدالله بعد از انقلاب اسلامی به مقوله آموزش وپرورش توجه خاصی شده و به عنوان نمونه میتوان به تخصیص اعتبارات فصل عمرانی آموزش وپرورش اشاره نمود بطوری که بطور متوسط حدود ۱۰ درصد اعتبارات عمرانی استانی به آموزش وپرورش اختصاص می یابد.
وی افزود : بحمدالله دغدغه دولت و مجلس توجه به آموزش وپرورش است بطوری که در سال ۹۶ و۹۷ توجه ویژه ای به افزایش اعتبارات نوسازی مدارس شده است.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به وضعیت  فضاهای آموزشی فرسوده موجود در سطح کشور گفت:در سال ۸۲ برابر اطلاعات شناسنامه فنی مدارس حدود ۷۰ درصد مدارس کشور فرسوده ودر برابر زلزله از استاندارد لازم برخوردار نبودند که با اختصاص اعتبار مناسب از محل صندوق ذخیره ارزی طی چند سال حدود ۵۰ درصد آنها تخریب وباز سازی شدند و هم اکنون تعداد آنها به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است وامیدواریم با اختصاص اعتبار لازم این تعداد نیز بازسازی شوند.
وی ادامه داد :سرانه فضای آموزشی در کشور ۵/۲  است که سرانه ۱۱   استان ازجمله خراسان رضوی پایین تر از سرانه کشور هستند.
معاون وزیر آموزش وپرورش بحث مکان یابی را از مهمترین مقوله های مدرسه سازی دانست وگفت: با مکان یابی صحیح میتوان از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری نمود ولازم است که برای رسیدن به این مهم آموزش وپرورش ونوسازی مدارس بررسی های دقیق داشته باشند وبرای هرمنطقه وشهر سند جداگانه با افق دید بالای ۲۰ سال تهیه کنند.
گفتنی است رییس سازمان نوسازی مدارس کشور ضمن باز دید از تعدادی پروژه ها وفضاهای آموزشی شهری وروستایی بجستان از نزدیک مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.
 

 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی