به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی دکتررخشانی مهر درجلسه شورای آموزش و پرورش گناباد طی سخنانی با اشاره به لزوم مدیریت منابع و امکانات گفت: ما فرصت سعی و خطا نداریم و باتوجه به محدودیتهایی که در اختصاص منابع وجود دارد، دقت شود تا بنحو صحیح و بهینه پروژه ها اجرا شود.
وی افزود : در نگهداری فضاها باید دقت شود چرا که مدارس سرمایه ملی کشور است. متاسفانه در کنار مدارسی همچون دارالفنون که از قدمت بالایی برخورداراست مدارسی هم داریم که با قدمت کمتر قابل استفاده نیستند.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم احداث مدارس و مجتمع های بزرگ آموزشی گفت: مدرسه باید وسیع ، با محوطه های بزرگ و امکانات مناسب آموزشی – پرورشی وجنبی باشد تا دانش آموزان بتوانند از آن بهرمند و اوقات خوبی را در آن سپری کنند.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور اولویت این سازمان را تکمیل پروژه های نیمه تمام دانست و گفت از خیرین عزیز که تاکنون همکاریهای خوبی داشته اند دعوت می کنیم در تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی به کمک کنند.
گفتنی است دکتر رخشانی مهر در سفر یک روزه خود به شهرستان گناباد از چندین فضای آموزشی و پروژه در حال اجرا و نیمه تمام دولتی و مشارکتی بازدید و دستورات لازم را برای تسریع در اجرای پروژه ها صادر نمود.
 
 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی