به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این دوره ازمسابقات در چهاررشته فوتسال.پینگ پنگ.شطرنج ودارت با حضور ۸۰ ورزشکار .سرپرست ومربی از استانهای خراسان رضوی.شمالی.جنوبی وگلستان در روزهای هشتم تا دهم مرداد در مشهد برگزار خواهد شد.
افتتاحیه این رقابتهاصبح سه شنبه با بازی تیمهای فوتسال خراسان رضوی وجنوبی برگزار می شود.


                          
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی