به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، دراین مراسم که با حضور مهندس حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی و معاونین استانهای شرکت کننده در مسابقات برگزار شد با اهدای جام و لوح از تیمها و نفرات برتر تقدیر بعمل آمد.
در فوتسال و پینگ پنگ تیمهای خراسان جنوبی ، گلستان و خراسان شمالی مقاوم اول تا سوم را کسب کردند و جام اخلاق فوتسال نیز به خراسان رضوی رسید.
در شطرنج انفرادی مقام اول و دوم به رضا بهشادفر و حمیدحکم آبادی از خراسان رضوی رسید و علی حیدری از خراسان جنوبی نیز مقام سوم را بدست آورد.
همچنین در رشته دارت انفرادی احمد اللهیاری از گستان مقام اول راکسب کرد و حسین موسی زاده از خراسان رضوی وعبدا.. رضایی از خراسان جنوبی نیز بترتیب مقامهای دوم و سوم را بدست آوردند.
در این مراسم پس از ارائه گزارش مسابقات توسط خدادادی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، مهندس حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس استان طی سخنانی ضمن تشکر از حضور همکاران ورزشکار استان ها گفت: بسیارخرسندیم که در شهر مقدس مشهد میزبان شما  بودیم و امیدواریم نواقص و کاستی هایی که در روند برگزاری مسابقات بوده است را به بزرگواری خود ببخشید و انشاا... در آینده نیز بتوانیم خدمتگزاران شما که در حقیقت زائر بارگاه منور رضوی هستید باشیم.
گفتنی است این دوره از مسابقات در روزهای هشتم تا دهم مردادماه با حضور حدود 80 ورزشکار از استانهای خراسان رضوی – خراسان شمالی- خراسان جنوبی و گلستان در 4 رشته فوتسال – پینگ پنگ – شطرنج و دارت به میزبانی خراسان رضوی در مشهد برگزار گردید.

 
                  
 
 
 
 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی