به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،  این واحد آموزشی 12کلاسه با مشارکت100درصدی این فرد نیکوکار وبا 1200مترمربع زیربنا-2000مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 5000 مترمربع احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه بالغ بر12میلیاردریال هزینه در برداشته باشد که با نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان اجرا خواهد شد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی