به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این واحد آموزشی با مشارکت50  درصدی این نیک اندیشان وبا 360مترمربع زیربنا-360مترطول دیوارکشی-1500مترمربع محوطه سازی، درزمینی به مساحت 2000مترمربع احداث خواهد شد.
گفتنی است این پروژه هزینه ای بالغ بر6میلیارد ریال در برخواهد داشت که بامشارکت اداره ی کل نوسازی مدارس خراسان رضوی اجرا خواهد شد.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی