به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوِی، دکتر رخشانی مهر در این مراسم بااشاره به اقدامات ارزنده خیرین مدرسه ساز گفت: بعد از انقلاب حدود 20 درصد فضاهای آموزشی سطح کشور توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است وی افزود: در طی  دوسال 96 و 97 میزان مشارکت خیرین افزایش یافته و حدود 50 درصد مدارس طی این دوسال با مشارکت خیرین احداث شده است. معاون وزیر همچنین  با اشاره به اینکه در مهر ماه سال گذشته خراسان رضوی مقام اول کشور را در راستای تحویل کلاسهای جدید در مهرماه داشته است. گفت: با اقدامات صورت گرفته در این استان در مهرماه 97  نیز خراسان رضوی از لحاظ تعداد کلاس احداثی جدید مقام اول کشور را دارد.
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: سرانه فضای آموزشی در کشور2/5 مترمربع و استاندارد آن 4/8 مترمربع است در استان خراسان رضوی کمتر از خط میانگین است که البته نگرانی مابیشتربخاطر پراکندگی نا مناسب فضاهاست بطوری که در برخی مناطق بخاطر مهاجرت و خالی ماندن کلاس ها سرانه بالاست و در برخی مناطق نیز سرانه بسیار پایین است.
دکتر رخشانی مهر با اشاره به اینکه در سال 96تعهد دولت در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام مردمی بصورت صد درصدی انجام گرفته افزود: در سال 97 هم تاکنون حدود 300 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته است.

شایان ذکر است پروژه دارالقران مرکزی کاشمریا زیربنای ۹۰۰ متر مربع در سه طبقه باهزینه پانزده میلیارد ریال که  پنجاه درصد سهم خیر ارجمند حاج محمدرضا محمدیان و مابقی از محل مشارکتهای مردمی واعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان و پروژه آموزشگاه ۱۲ کلاسه  ابتدایی کاشمر نیزبا زیربنای 1300 متر مربع دردو طبقه با هزینه بیست میلیارد ریال از محل اعتبارات نوسازی  مدارس  احداث خواهد شد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی