​ با شماره گیری #24* می توان در ساخت مدارس مناطق محروم سهیم شد.

 

                                   

​همشهریان نیکوکار، مشترکین همراه اول در سراسر کشور، می توانند با شماره گیری #24* مبالغ دلخواه خود را تا 15 شهریور 1397 برای بازسازی مدارس مناطق محروم اختصاص دهند.
بیائید در کمپین #مثل_اول مدارس را "مثل اول" بسازیم. حق بدیهی فرزندان ایران زمین و آینده سازان میهن، تحصیل در مدارس ایمن و استاندارد است. فقط تا نیمه شهریورماه فرصت داریم #24* را شماره گیری کنیم و در این حسنه بزرگ و صدقه جاریه سهیم شویم.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی