به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،جاسم حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی اظهار داشت: این تعداد کلاس با اعتبار بیش از 800 میلیارد ریال و در قالب 142 پروژه آموزشی و پرورشی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: با ساخت و بهره برداری از این تعداد کلاس معادل 83 هزار متر مربع به زیربنای آموزشی استان خراسان رضوی افزوده می شود.
وی با اشاره به اینکه این استان در مهر پارسال با بهره برداری از 551 کلاس درس جدید رتبه نخست کشور را داشت، افزود: تا کنون این استان با پیش بینی ساخت و بهره برداری از 721 کلاس جدید همچنان رتبه نخست کشور را در این زمینه دارد.
وی افزود : از ابتدای سال 92 دولت تدبیرو امید تاکنون تعداد1069 پروژه با 5525 کلاس وهزینه ای معادل 626میلیارد تومان احداث شده است.
حسین پور در خصوص استانداردسازی تاسیسات گرمایشی مدارس نیز گفت: از سال 92 تاکنون تاسیسات تعداد 2513 مدرسه با هزینه 140 میلیارد تومان استانداردسازی شده است.

 
    روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی