به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، بمنظور احداث دبیرستان 6کلاسه در روستای کاظم آباد تبادکان زمینی توسط خانواده شهید یعغوبی به آموزش و پرورش اهدا شده که خیرین محترم حسینی و کتابدار به یاد مرحومه حاجیه خانم فاطمه آهنچی در ساخت این فضای آموزشی مشارکت خواهند داشت.
علی سعیدی مدیر آموزش و پرورش منطقه تبادکان درحاشیه این مراسم در خصوص وضعیت آموزش و پرورش منطقه تبادکان گفت: در سال تحصیلی جدید مدارس منطقه پذیرای 128 هزار دانش آموزی است که نسبت به سال گذشته  رشد 6 درصدی را شاهد هستیم و با توجه به مهاجرپذیر بودن حاشیه شهر مشهد  تقریبا هفت هزار دانش آموز به مجموعه آموزش و پرورش تبادکان اضافه شده است.
وی با اشاره به اهمیت  فضای آموزشی در امر آموزش تصریح کرد: سرانه استاندارد دانش آموزی در دنیا 8 متر بر سرانه کشوری 2/5 متر و در استان2/4متر برای هر دانش آموز است که این سرانه در منطقه تبادکان 2 مترمی باشد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه تبادکان افزود: به رغم همه زحماتی که کشیده شده و طی چهار سال اخیر 34 پروژه آموزشی دردولت تدبیر امید به همت خیرین و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در منطقه تبادکان افتتاح ویا در حال ساخت است اما با توجه به موج افزایش جمعیت نیاز است هرچه بیشتر به ساخت فضای آموزشی در این منطقه بزرگ و کم برخوردار توجه شود.
 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی