به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با حضور معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان، رئیس آموزش و پرورش تبادکان – خانواده خیر و جمعی از مسئولین  و خیرین، بهره برداری  از دبیرستان 12 کلاسه مهندس امیرجهان صنعی در منطقه تبادکان مشهد آغاز شد. این واحد آموزشی در زمینی به مساحت 1500مترمربع به همت خانواده مرحوم امیرجهان صنعی با هزینه ای  بالغ بریک و نیم میلیارد تومان در مدت یکسال احداث و به بهره برداری رسیده است.
شایان ذکر است زمین این پروژه که در منطقه آموزشی تبادکان یکی از مناطق محروم حاشیه شهرمشهد واقع شده توسط خیر محترم حسین مقصودی به آموزش و پرورش اهدا شده است.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی