به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، جمال زاده  با اشاره به نقش مهم و موثر خیرین مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی کشور و کمک به اعتلای نظام تعلیم و تربیت گفت: خیرین مدرسه ساز به عنوان یک نهاد مردمی منسجم با قدمت بیست ساله همواره بازوی توانمند این سازمان در ساخت، بازسازی و نوسازی مدارس کشور بوده اند.
وی افزود : تکریم از خدمات ارزنده این بزرگواران که بدون چشم داشت و با عشق و علاقه برای توسعه علم و دانش در کشور تلاش می کنند رسالت ماست؛ چرا که این عزیزان با بذل مال خود زمینه توسعه علمی و فرهنگی کشور را رقم می زنند. توسعه کشور در گرو ارتقا علم و دانش آینده سازان میهن است.
معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه با شکوه تر این آئین اظهار داشت : در این همایش همچنین از موسسات، نهاد ها ، بانک ها و دستگاه های اجرائی  که در امر مقدس مدرسه سازی همواره یاریگر این سازمان بوده اند و فعال ترین ادارات کل نوسازی مدارس و مجامع خیرین استان های کشور که در جذب مشارکت های مردمی موفق عمل کرده اند تقدیر به عمل خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی مسئولیت کمیته اجرائی برگزاری این آئین را بر عهده دارد  خاطرنشان ساخت: جلسات مختلف هماهنگی برای حضور مقامات ارشد کشوری و شخصیت های ملی دراین آئین درحال پیگیری  است.

 
 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی