به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، احداث این پروژه در سال 95 در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع بازیربنای ۱۳۵۰ متر مربع آغاز شد و برای تکمیل و بهره برداری آن 26 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی هزینه شده است.
ابعاد کاسه استخر ۱۲×۲۵ متر مربع است و دارای سونای خشک و بخار، جکوزی و استخر آب سرد وبیوتات وفضاهای جنبی می باشد.

                            

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی