به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز با بیان اینکه حرکت جدید دیگری را آغاز کرده ایم گفت: مقرر شده است به جای دبیرستان سازی، هنرستان سازی را دنبال کنیم و انشالله این حرکت علمی با طلیعه جدید دنبال خواهد شد تا دانش آموزان در این راه نیز به موفقیت های بالتری برسند.  
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز گفت: 37 درصد مدارس کشور و به تعبیری 50 درصد مدارس کشور را خیرین احداث کرده اند و خیرین با عشق و علاقه در این بخش حاضر شدند تا بستر مناسبی را برای تحصیل فرزندانمان فراهم آورند.
وی بیان اینکه ملت راه پیشرفت و ارتقا را پیدا کرده اند خاطر نشان کرد: نماز ستون دین است اما فضیلت دانش از دین بالاتر است و خیرین  در این سال هابستر مناسب فرهنگی را ایجاد کرده اند.   
حافظی با اشاره به دیدار جامعه خیرین مدرسه ساز با رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: زمانی که به خدمت آقا رسیدیم گزارشات را خدمت رهبری ارائه کردم که با افتخار با 85 سال سن در این راه حضور یافته امو در داخل کشور و برون مرزها این کار را ادامه می دهیم و این حرکت باید استمرار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه پس از شکل گیری مجامع خیرین مدرسه ساز کشور کلیه مجامع شروع به شکل گیری کرد گفت: خیرین مسکن ساز، دانشگاه ساز، خیرین سلامت و ... همگی پس از شکل گیری خیرین مدرسه ساز به وجود آمده اند و این حرکت همچنان به لطف شما ادامه دارد. لذا مسئلت دارم تمام عزیزانی که در عرصه مدرسه سازی همچون گذشته در این راه حضور فعال داشته باشند.
حافظی ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در عرصه مدرسه سازی فعالیت های بسیاری داشته اند و از خداوند متعال مسئلت دارم در این راه همواره مستدام و موفق باشند.
 
مسئول روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی