به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه  سهم این شجره طیبه  بیش از 113 هزار کلاس درس وساختمان بوده است گفت : این موضوع اشاعهناب ترین ایثار و از خود گذشتگی است واشاعه این ترویج درجامعه با آموزش و پرورش  بوده که نتوانستیم به خوبی آن را نمایان کنیم .تک تک این آجرها تمدن جمهوری اسلامی ایران رادرآینده نشان می دهد
وی افزود :امروز فضای آموزشی در آموزش و پرورش نوین صرفا مشتی خاک وآجر نیست . تاثیری که فضای آموزشی ایجاد می کند بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می شود، لذا امروز فضای آموزشی بخشی از تکنولوژی آموزشی است، یعنی آن بخش نرم افزار وسخت افزار که سرعت و تعمیق دریادگیری است  بسیار مهم  و مورد توجه است که اهمیت فضای آموزشی امروز رانشان می دهد.
 وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فضای آموزشی امروز خودش یک معلم است، خاطر نشان کرد:فضای آموزشی معلمی است  که دانش آموزان رادریادگیری کمک می کند . ضمن این که این نگاه را باید درحوزه معماری مدارس دربخش دولتی وخیری داشته باشیم،  امروز فضای سبز درمدرسه بخش عمده ای ازیادگیری برای دانش آموزان است و نقش اساسی دارد.
بطحایی اضافه کرد:  درپژوهش های پیشرفته نشان می دهد که حتی  چه نوع گیاهانی درفضای سبز مدرسه باید استفاده شود تا یادگیری راساده تر کند، امروز محوطه های مدرسه اهمیت بسیار زیادی دارند .
درفناوری های معماری مدارس پیشرفته به سمتی می رود که کلاس درس بدون دیوار باشد وازاین طریق بچه ها را وادار می کنند  درفضای پرسروصدا مهارت تمرکزکردن را فرا بگیرند .
وزیر آموزش و پرورش  بابیان این که کلاسهای نیم دایره ای درمعماری آموزش وپروشی درحال شکل گیری است گفت :این مدارس فاقد نیمکت است  و دانش آموزان باید روی زمین بنشنند ومهارت زندگی را تمرین کنند. چیدمان کلاس ورنگ وتصاویر مورد استفاده درفضاهای آموزشی نیز  مورد توجه متخصصان آموزش و پروش است .
وی ادامه داد : بچه ها در مدارس ماباید زندگی کردن را تمرین کنند ومدرسه امروز مرور یک سری دانش وحفظ فرمول های ریاضی نیست . امروز مدرسه به عنوان کانون فرهنگی تغییر رویکرد می دهد وباید تصمیمات خود رادراین بخش تغییر دهیم
بطحایی ادامه داد : تازمانی که مدرسه محیط تمرین بچه ها نشود وحتی  اگر از نظر فضای فیزیکی مشکلی نداشته باشیم باز هم نمی توانیم نام آن فضا را مدرسه بگذاریم. نظام تعلیم وتربیت امروز، فریاد زدن، صحبت کردن، مذاکره کردن، تمرین اخلاق ومداراکردن وحرف زدن را برای دانش آموزان باید آماده کند.
وی با اشاره به اینکه در پایه های اول تاسوم ابتدایی مدرسه باید دارای کلاس اسباب بازی باشد گفت:
تکنولوژی آموزشی برای این دسته از دانش آموزان این گونه شده است ورویکرد جدید آموزش وپرورش برخواسته از سند تحویل، اصلاح این مسیر است . ضمن این که این موضوع بسیار سخت است .
وزیر آموزش وپرورش افزود :رویکرد ما هم چنان که باید درفضای آموزشی تغییر کند، باید در حوزه آموزشی وتکنولوژی آموزشی نیز تغییر ایجاد کنیم واین موضوع را دانش آموزان تمرین کنند .
 وی باتشکر از اهتمام خیرین ودولت در ساخت مدرسه گفت :هم چنان بامشکلات عدیده درفضاهای آموزشی مواجه هستیم . مدرسه یک کارگاه برای زندگی کردن است ودانش آموزان باید در مدرسه این موضوع را تمرین کنند .
بطحایی به میزان اعتباری که برای بازسازی مدارس کشور نیاز است اشاره تصریح کرد: بین 80 تا 90 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تافضاهای آموزشی را در سطح یک  و بالا نوسازی کنیم، وهم چنان نیازمند توجه خیرین هستیم زیرا دولت نخواهد توانست این عدد را تامین کند تا به آموزش وپرورشی که ترسیم کردیم به آن دست یابیم .
وی افزود :باید کارگروه هایی تشکیل شود که روش های جذب خیرین بازنگری شود زیرا ممکن است  خیرین نتوانند مدارس 9 یا 12 کلاسه احداث کنند ودرعوض بتوانند با چندین خیر یک مدرسه احداث کنند ویابتوانند یک اتاق اسباب بازی یا این که یک فضای ورزشی ایجاد کنند . این کارگروه ظرف 3 ماه آینده نتیجه گیری کنند.

 
 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی