به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، در این مراسم، موضوعات مرتبط با فعالیت خیرین و راهکارهای رفع مشکلات پیش روی در ساخت فضاهای آموزشی در قالب سه دستور کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 30 نفر از نمایندگان مجلس و مدیران حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در موضوعات مختلف مطرح و موارد اصلی به تصویب رسید.
ظرفیت معافیت های مالیاتی
در بحث معافیت های مالیاتی که دغدغه بخش زیادی از روسای مجامع استانی بود با پیشنهاد دکتر واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه  و تصویب اعضای جلسه، کارگروهی تحت عنوان "بررسی ظرفیت معافیت های مالیاتی در حوزه فعالیت خیرین مدرسه ساز "به ریاست دکتر مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و عضویت دکتر واعظ مهدوی، خانم مافی نایب رئیس کمیسیون شوراها و دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز و نماینده سازمان امور مالیاتی تشکیل شد. این کارگروه دارای دو کارگروه فرعی در سازمان نوسازی مدارس و جامعه خیرین مدرسه ساز خواهد بود که باید تا قبل از پایان آذرماه سال جاری جلسات خود را در سازمان نوسازی مدارس یا جامعه خیرین مدرسه ساز آغاز کند.
کمیسیون آموزش و تحقیقات و دغدغه حمایت از خیرین و مدرسه سازی
دکتر میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن نظرات خیرین و مدیران کل حاضر در جلسه دیدگاه های کمیسیون مربوطه را در حمایت از خیرین اعلام کرد و درنهایت این کمیسیون برای تأمین قوانین حمایتی از خیرین و فعالیت های مربوط به مدرسه سازی پس از اعلام کتبی جامعه خیرین مدرسه ساز و سازمان نوسازی مدارس اعلام آمادگی نمود.
*جلسات مشترک کمیسیون های مجلس با خیرین مدرسه ساز هر شش ماه یکبار
اعضای این نشست به برگزاری مستمر جلسات مشترک اعضای هیات رئیسه کمیسیون های حاضر در نشست به صورت دوره های شش ماهه و منظم و تشکیل دبیرخانه مربوطه در سازمان نوسازی مدارس به منظور بررسی اجرای مصوبات به توافق رسیدند و این مورد به تصویب رسید. براین اساس ایننشست به صورت شش ماهه تداوم خواهد یافت.
اطلاع رسانی از عملکرد خیرین مدرسه ساز روی کانال رسانه ملی
در این نشست محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو سیما که از حاضرین این جلسه بود، گزارشی از اقدامات این شبکه تلویزیونی در موضوع خیرین مدرسه ساز  ارائه داد و مقرر شد طی هفته آینده میزان تحقق اهداف کارگروه مشترک خیرین با رسانه ملی مورد بحث قرار گرفته و تصمیمات جدید اتخاذ شود. مدیر شبکه دو، حرکت منسجم و هدفمند را شرط اصلی برای رسیدن به گفتمان فراگیردر جذب خیرین دانست و آمادگی شبکه دو سیما را در این بخش اعلام کرد.
این جلسه سه ساعته در پایان با اعلام مصوبات و تأیید اعضا به پایان رسید.   
کارگروه دوم؛ تبادل تجربیات موفق در جذب خیرین
کارگروه دوم در همایش تکریم، تحت عنوان تبادل تجربیات موفق در جذب خیرین بود که با حضور دکتر محمدجمال زاده معاون توسعه، مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی و مدیران عامل مجامع استانی و عاونین مشارکت های مردمی ادارات کل نوسازی مدارسا ستان ها برگزار شد. مصوبات این نشست نیز برای اجرا در اختیار  استان ها قرار خواهد گرفت.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی