به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، در کارگروه "خیرین و مجامع استانی" که به ریاست دکتر محمد جمال زاده معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس تشکیل شد؛ مدیران عامل مجامع استانی خیرین مدرسه ساز، معاونین مشارکت های مردمی ادارات کل نوسازی مدارس استان ها و جمعی از خیرین حضور داشتند. در این نشست، موضوع بررسی تجربیات موفق استان ها در جذب و شناسایی خیرین جدید مدرسه ساز در دستور کار قرار گرفت و هریک از استان ها مهم ترین روش های موثر در افزایش فعالیت هی خیرین را ارائه نمودند.
معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس در این جلسه، با اشاره به هدفگذاری های صورت گرفته در این سازمان برای استفاده بهینه از ظرفیت خیرین مدرسه ساز، تعامل حداکثری ادارات کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش را با مجامع استانی خیرین مدرسه ساز، از اولویت های اصلی برای هماهنگی فعالیت ها و زمینه ساز اجرای دقیق برنامه های تدوین شده در این بخش اعلام نمود.
محمد جمال زاده با تأکید بر نقش مجامع استانی در پیوند با بدنه اجتماعی و سرمایه های مردمی که به صورت داوطلبانه در مسیر ساخت و توسعه فضاهای آموزشی قرار می گیرد افزود: توانمند سازی مجامع استانی یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان نوسازی مدارس است که برای تحقق آن نیازمند هم اندیشی با مدیران مجامع استانی و معاونین مشارکت های مردمی ادارات کل نوسازی مدارس و به ویژه خیرین مدرسه ساز هستیم و برگزاری این کارگروه نیز به همین منظور تشکیل شده است. معاون سازمان نوسازی مدارس تجزیه و تحلیل دو دهه فعالیت مجامع استانی در سطح کشور را به مثابه یک سرمایه ارزشمند ارزیابی نمود که به واسطه آن می توان با شناخت نقاط ضعف و قوت در جذب خیرین جدید به راهکارهای مناسب برای افزایش کارآمدی در این حوزه دست یافت. نماینده وزیر آموزش و پرورش در جامعه خیرین مدرسه ساز گفت: اگر تجربیات موفق استان ها را بشناسیم و مجامع استانی در همکاری هدفمند با یکدیگر دست به ابتکار و خلاقیت در برنامه ریزی های خود بزنند. آنگاه ظرفیت های بیشتری از این عرصه شکوفا خواهد شد و بدون تردید به لحاظ کمی و کیفی شاهد افزایش مشارکت سهم خیرین در توسعه فضاهای آموزشی خواهیم بود.
تجربیات استان ها در فعالیت های مدرسه سازی
بیان روش ها و ارائه تجربیات استان ها در حوزه فعالیت خیرین مدرسه ساز بخش دوم کارگروه " خیرین و مجامع استانی بود" که مدیران عامل و معاونین مشارکت های مردمی موارد مدنظر خود را ارائه نمودند و محورهای اصلی و قابل اجرای این تجربیات در سایر استان ها مورد توجه و تأیید اعضای جلسه قرار گرفت.

 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی